Om Funktionsfokus

Funktionsfokus

Bakgrund

Funktionsfokus startades 2011 av naprapaterna John Svärd och Jonas Toft. Med vår bakgrund inom idrottsmedicinen och med ett stort intresse för skaderehabilitering föddes företagsidén - att förse det nordiska folket med en högkvalitativ kinesiotejp (KT).

Grundidén är alltså inte bara att sälja KT, utan att sälja den bästa KTn. Det finns många fabrikat av KT på marknaden, och av erfarenhet vet vi att skillnaden mellan uteblivet och bra resultat ofta beror på tejpkvaliteten. Efter noggrann marknadsundersökning bestämde vi oss för ARES kinesiology tape. Dess överlägsna klisterkvalitet och vattenavvisande förmåga, samt dess antiallergena egenskaper och hudnära känsla, gör ARES till kinesiotejpens "herre på täppan". Den lämpar sig därför utmärkt till manuella terapeuter med höga kvalitetskrav, men naturligtvis även till idrottare och personer som behöver en hållbar och effektiv tejp till sina värkande muskler och leder.

KT är ett hjälpmedel för att förkorta rehabiliteringstiden efter skada och smärttillstånd och är således ett viktigt tillbehör i den manuella terapeutens verktygslåda. Behovet av snabb och effektiv hjälp till rehabilitering och smärtlindring har aldrig varit större.

Vision

Funktionsfokus vision är att medvetandegöra för såväl terapeuter som idrottare och privatpersoner att det finns hjälp att tillgå vid smärtatillstånd i muskler och leder. Hjälpen heter KT. Vi vill också fungera som en portal för både ny och etablerad kunskap på ämnet. Detta gör vi genom att hålla kurser i tejpningsmetodik, erbjuda instruktionslitteratur samt att på hemsidan publicera ny forskning rörande KT.

Tack för att ni väljer att handla hos oss.